Dale Carnegie: "Leef Gelukkig Zonder Zorgen"

Ach, benutten we toch goed de tijd die ons nog blijft,

Voordat dit lichaam ook z'n laatste rustplaats krijgt;

Stof, weergekeerd tot stof, onder de groene zoden,

Voor eeuwig zonder wijn, gezang en dichtersoden!

Omar Khayam: 1045-1122; Perzisch dichter

 

Sluit de stalen schotten voor het verleden en de toekomst. Leef in het Hier en Nu.

Waarom stelt u uzelf de volgende vragen niet, om vervolgens het antwoord op te schrijven?

 1. Heb ik de neiging om het leven in het Nu naar de achtergrond te duwen en me zorgen te maken over de toekomst, of te verlangen naar een soort magische rozentuin achter de horizon van het heden?
 2. Vergal ik het heden soms door te treuren over dingen die in het verleden zijn gebeurd - dingen die voor goed achter mij liggen?
 3. Neem ik me, als ik 's morgens opsta, resoluut voor "de dag te plukken" door uit  deze 24 uur te halen wat erin zit?
 4. Kan ik meer van m'n leven maken door in het Hier en Nu te leven?
 5. Wanneer zal ik hiermee beginnen? Volgende week?.....Morgen?.....Vandaag?

Gelukkig de mens, en gelukkig hij alleen,

die de dag van vandaag de zijne kan noemen;

die, vanuit een innerlijke zekerheid, kan zeggen:

doe jij maar zo akelig mogelijk, Morgen,

want ik heb vandáág geleefd.....

Quintus H.F. Horatius (65-8 v.Chr.)


Wat u minimaal over Tobben dient te weten.
 1. Als u tobben wilt vermijden: sluit dan uw "waterdichte schotten" en leef in het Hier en Nu. Maak u niet druk over de toekomst. Leef eenvoudig iedere dag totdat het tijd wordt om naar bed te gaan.
 2. De eerstvolgende keer dat u zich door Moeilijkheden - met een hoofdletter M - in een hoek gedreven ziet, probeer dan de magische formule in praktijk te brengen:
 • Vraag u af: "Wat is het ergste dat me kan overkomen als ik dat probleem niet kan oplossen?"
 • Bereid u in gedachten voor op aanvaarding van dat ergste, als dat nodig mocht zijn.
 • Probeer dan kalm dat ergste zoveel mogelijk te verlichten, hoewel u dat ergste in gedachten al hebt geaccepteerd

   3.   Herinner u aan de zware tol die u in de vorm van uw gezondheid kunt moeten betalen voor uw getob. "Zij die niet weten hoe ze zich tegen getob moeten verweren sterven jong".

 

 

 

Grondbeginselen voor het analyseren van zakelijke zorgen.
 1. Vergaar de feiten. "De helft van alle zorgwekkende problemen in de wereld wordt veroorzaakt door mensen die besluiten proberen te nemen voordat ze over voldoende kennis beschikken waarop ze hun besluit kunnen baseren".
 2. Neem na alle feiten zorgvuldig te hebben overwogen, een besluit.
 3. Ga, als u eenmaal tot een besluit bent gekomen, over tot handelen. Begin meteen met de uitvoering van uw besluit - en zet alle twijfel over resultaat van u af.
 4. Als u of uw medewerkers in de verleiding komen om zorgelijk over een probleem te lopen piekeren, schrijf dan de volgende vier vragen op en noteer het antwoord erachter:
 • Wat is het probleem?
 • Wat is de oorzaak van uw probleem?
 • Welke mogelijke oplossingen zijn er?
 • Wat is de beste oplossing?
Hoe u met de tobgewoonte kunt breken voor u er zelf door wordt geknakt.
 1. Zorg dat u bezig bent, dan verdrijft u uw zorgen uit uw geest. Druk bezig blijven is een van de beste therapieën die ooit werden voorgeschreven voor het verdrijven van "muizenissen".
 2. Staar u niet blind op kleinigheden; laat u niet van de wijs brengen door kleine dingen die we eigenlijk zouden moeten minachten en vergeten. Het leven is te kort (zelf) klein te zijn.
 3. Kijk er de feiten op na. Laten we ons zelf afvragen: "Hoe groot is volgens de wet van het gemiddelde, de kans dat de gebeurtenis waarover ik me zoveel zorgen maak zich ook inderdaad zal voordoen?"
 4. Schik u naar het onvermijdelijke. Als u zich voor een situatie ziet geplaatst waaraan u zelf niets meer kunt veranderen, zeg dan bij uzelf: "Het is zo; het kan niet anders zijn".
 5. Stel een "verlieslimiet" vast. Vraag uzelf af hoeveel getob iets waard is - en weiger daarna er meer "zorg" aan te besteden.
 6. Laat het verleden zichzelf begraven. Probeer geen zaagsel te zagen.

Alleen voor vandaag.

 • Vandaag zal ik gelukkig zijn. ik ga er eenvoudig van uit dat de uitspraak van Abraham Lincoln waar is; dat "de meeste mensen ongeveer even gelukkig zijn als ze zelf willen." Geluk komt van binnenuit; het is geen resultaat van uitwendige factoren.
 • Vandaag zal ik proberen me aan te passen aan de stand van zaken, in plaats van te proberen alles aan te passen aan mijn eigen verlangens. Ik zal mijn gezin, mijn werk en mijn geluk nemen zoals het valt en mezelf er bij aanpassen.
 • Vandaag zal ik zorgen voor mijn lichaam. Ik zal het oefenen, verzorgen en voeden, in plaats van het te verwaarlozen of te misbruiken, zodat het een volmaakt instrument is voor het uitvoeren van mijn wil.
 • Vandaag zal ik proberen mijn geestkracht te vergroten. Ik zal trachten iets nuttigs te leren; ik zal er geestelijk niet de "kantjes vanaf lopen". Ik zal iets lezen dat inspanning vergt, naast overdenking en concentratie.
 • Vandaag zal ik mijn ziel op drie manieren oefenen: ik zal iemand een goede dienst bewijzen en ervoor zorgen dat dit anoniem gebeurt. En ik zal op z'n minst twee dingen doen die ik liever niet wil doen, alleen maar bij wijze van oefening.
 • Vandaag zal ik me beminnelijk gedragen. Ik zal m'n best doen er zo plezierig mogelijk uit  te zien, me zo goed mogelijk te kleden, m'n stem niet te verheffen, me hoffelijk te gedragen, royaal te zijn met m'n lof, kritiek achterwege te laten, niet overal op te vitten en niet proberen iemand te verbeteren of te corrigeren.
 • Vandaag zal ik proberen genoeg te hebben aan het leven van deze dag alleen, en niet in een keer mijn hele levensprobleem op te lossen. Twaalf uur lang kan ik best dingen doen die mij tegen zouden staan als ik ze m'n hele leven moest doen.
 • Vandaag zal ik me aan een programma proberen te houden. Ik zal alles opschrijven wat ik voor ieder uur wil doen. Misschien zal ik me er niet precies aan kunnen houden, maar ik zal tenminste een leidraad hebben. Ik zal twee fouten vermijden: overhaasting en besluiteloosheid.
 • Vandaag zal ik een rustig half uurtje voor mezelf reserveren en me ontspannen. Gedurende dat halve uur zal ik soms aan God denken, dit om wat meer perspectief te brengen in mijn leven. 
 • Vandaag zal ik alle angst van me afzetten: ik zal vooral proberen geen angst te koesteren voor gelukkig-zijn en te genieten van alles dat mooi is, liefde te schenken en te geloven dat degenen die ik liefheb ook van mij houden.

Zeven manieren voor het aankweken van een geesteshouding die u rust en blijdschap zal brengen.

1.

 

Denk en doe blijmoedig, dan zult u zich blijmoedig voelen. Laten we onze geest vervullen van gedachten van vrede, moed, gezondheid en hoop, want "Ons leven is wat onze gedachten ervan maken!"

2.

 

Laten we nooit proberen onze vijanden iets betaald te zetten, omdat we anders onszelf veel meer zullen benadelen dan hen. Laten we nooit een minuut verspillen met denken aan mensen die ons niet aanstaan

3.

 

 

 

 • Laten we, in plaats van ons te storen aan ondankbaarheid, er rekening mee houden.
 • Laten we voor ogen houden dat er slechts een manier is om geluk te vinden: namelijk door geen dankbaarheid te verwachten maar te geven, terwille van de vreugde die geven verschaft
 • Laten we voor ogen houden dat dankbaarheid een "aangekweekte" eigenschap is, dus als we willen dat onze kinderen hun dankbaarheid tonen, zullen we hen moeten opvoeden in dankbaar-zijn

4.

Tel al uw zegeningen, in plaats van uw zorgen!

5.

Laten we nooit anderen imiteren. Laten we onszelf zoeken en onszelf zijn. Want "afgunst is onwetendheid" en "nabootsing is zelfmoord".

6.

Als het lot ons "opscheept" met een citroen, laten we er dan citroenlimonade van proberen te maken.

7.

 

Vergeet uzelf door belangstelling te ontwikkelen voor anderen. Verricht iedere dag een goede daad die een lach zal brengen op het gelaat van een medemens.

 


Het allerbelangrijkste in het leven is niet munt slaan uit wat je hebt gewonnen - dat kan iedere dwaas. Waar het in werkelijkheid om gaat is dat je je voordeel doet met je verliezen. Dat vereist intelligentie; en het is bepalend voor het verschil tussen een verstandig man en een dwaas.


 

Hoe u kritiek kunt accepteren zonder u er bezorgd om te maken.

 1. Bedenk dat onrechtvaardige kritiek vaak een gecamoufleerd compliment is. Vaak betekent het dat u afgunst en jaloezie hebt gewekt. Bedenk ook dat geen kritiek de ergste kritiek is.
 2. Doe alles wat in uw vermogen ligt; en zet dan uw oude paraplu op om te voorkomen dat de regen van kritiek die over u wordt uitgestort in uw kraag druipt.
 3. Laten we geheugensteuntjes maken en bewaren van alle dwaze dingen die we hebben gedaan en vervolgens onszelf bekritiseren. Omdat we geen van allen mogen hopen volmaakt te zijn, zouden we moeten vragen om onbevooroordeelde, nuttige en opbouwende kritiek.
Zes manieren om uitputting en tobben te voorkomen en energiek en opgewekt te blijven.
 1. Rust uit voordat u vermoeid raakt.
 2. Leer hoe u werkzaamheden op een ontspannen manier kunt verrichten.
 3. Leer hoe u zich thuis kunt ontspannen.
 4. Breng de 4 goede werkgewoonten in praktijk.
 • Verwijder alle paperassen van uw bureau, behalve die welke verband houden met de zaak waarmee u bezig bent.
 • Handel de dingen af in de volgorde van belangrijkheid.
 • Als u zich voor een probleem geplaatst ziet, probeer het dan stante pede op te lossen als u over alle noodzakelijke gegevens beschikt, voor het nemen van een besluit.
 • Leer organiseren, delegeren en toezicht houden.

 

5.

Voorkom piekeren en uitputting door uw werk geestdriftig te doen.

6.

 

Bedenk dat niemand ooit is gestorven aan slaapgebrek. Piekeren over slapeloosheid richt veel meer schade aan dan de slapeloosheid zelf.

 

Als u niet kunt slapen.
 • Sta dan op en ga werken of lezen totdat u zich slaperig voelt.
 • Probeer het met bidden.
 • Ontspan uw lichaam.
 • Neem beweging. Zorg dat u lichamelijk zo moe wordt dat u niet meer wakker kunt blijven.
Ontspanningsoefeningen.
 • Ga plat op de grond liggen, telkens als u moe bent. Rek u zo ver mogelijk uit. Rol op uw buik, als u daar behoefte aan hebt. Doe dit twee keer per dag.
 • Sluit uw ogen. Misschien wilt u een aanbeveling van prof. Johnson uitproberen, door tegen uzelf hardop te zeggen: "Boven mijn hoofd schijnt de zon. De hemel is stralend blauw. Het is stil en vredig in de natuur; en ik ben, als kind van de natuur, in harmonie met het universum".
 • Als u geen tijd hebt om te haan liggen kunt u vrijwel hetzelfde effect bereiken door op een stoel te gaan zitten. Een normale rechte stoel leent zicht het beste voor ontspanning. Ga als een van de bekende Egyptische beelden rechtop zitten en laat uw handen met de handpalmen omlaag op uw dijbenen rusten.
 • Span nu langzaam uw tenen - en laat ze vervolgens ontspannen. Span alle spieren in uw onderbeen - en laat ze weer ontspannen. Herhaal dit langzaam met alle spieren van uw lichaam en verplaats daarbij  uw aandacht langzaam naar boven totdat u bij de halsspieren bent gekomen. Laat dan uw hoofd als een soort losse "voetbal" slap over uw schouders rollen. Blijf voortdurend uw spieren ontspannen door tegen ze te zeggen: "Loslaten, ontspan je, ontspan je, laat los, laat los....."
 • Breng uw zenuwgestel tot bedaren door langzaan en geleidelijk adem te halen. Adem in tot onder in uw tenen, als het ware; en adem weer zo volledig mogelijk uit. De Indiase yogi's weten dit al eeuwen: ritmisch ademhalen is een van de beste methoden om de zenuwen te kalmeren.
 • Denk aan alle rimpels en plooitjes in uw gezicht en ontspan uw gelaatsspieren zodanig dat ze zichzelf als het ware "gladstrijken". Ontspan de zorgrimpels die u op uw voorhoofd bespeurt, of aan weerskanten van uw mondhoeken, of allebei. Doe dit twee keer per dag; en misschien zullen al die rimpeltjes en groeven wel van binnenuit verdwijnen!

 

Groet aan de dageraad

 

Bezie deze dag!

Want hij is het leven; het leven van het leven zelf.

In zijn kortstondige duur

liggen alle waarheden en werkelijkheden van uw bestaan besloten:

de gelukzaligheid der groei,

de verrukking de actie,

de straling van het schone.

Want gisteren is slechts een droom

En morgen slechts een visioen;

maar vandaag, mits goed geleefd, maakt ieder gisteren

tot een droom van geluk;

en iedere morgen tot een hoopvol visioen.

Bezie daarom zorgvuldig deze dag!

Zo luidt het saluut aan de dageraad.

Kalidasa (5e eeuw na Chr.)

 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 Juli 2006